_چوی زینب دمدمی:))
_نویسنده ی بی استعداد✨😐😞
_می تونم همزمان،هم یه مادر بزرگ 90ساله باشم که مدام فرزندانش رو نصیحت میکنه وبه همه حس مادرانه داره؛هم یه بچه ی کیوت وشیطون که هیچ وقت،هیچ وقت،هیچ وقت بزرگ نمیشه و هیچ وقت نمیشه مادر تصورش کرد😂
همزمان،یه کیوتِ پرانرژی وهنری با رنگهای روشن،که میتونه برای خیلی از بزرگواران لوس بشه،وهمزمان یه آدم دارک وغمگین وعاشق سرما وچیزای مرموز
یه شخصیت مثل رنگین کمون،پر از بعد های مختلف..! نمیتونم خودم رو باشاد یا غمگین،احساسی یا سخت،عجیب یا ساده،گرم یا سرد،عاشق روشنایی یا عاشق شب،توصیف کنم.. دربین ابعاد شخصیتم سردر گمم وهنوز دارم خودم رو پیدا می کنم.
_یه روحِ پر تلاطم وبی تاب،که توی جسم خاکیش حبس شده..!
_عاشق دنیای قصه ها وافسانه ها،ومخصوصا،مخصوصااا شخصیت ها. من عاشق شخصیت هام .هر چیزی که به یه شخصیت مربوط باشه .هرچیزی که شخصیت داشته باشه. میتونه آهنگ باشه ،تصویر باشه،کتاب باشه،آدم باشه..منو با شخصیت ها تنها بگذاریدددد ...
_تایپ شخصیتیم INFP/4w5..
_کلا من غریزی علاقه دارم به شکافتن وکشف کردن ..نمیدونم چرا برام خیلی.. خیلی جذابه.بخاطرهمین جذب همه ی چیز های مرموز میشم.شخصیت ها و آدم هایی که ظاهرشون همه چیزشون نیست.یه باطن عمیقی دارن که دنیای بزرگتر وگسترده تری اونجا مخفی شده.پر از لایه که هرچقدر بخوام می تونم به کشف کردن اسرارشون ادامه بدم وتموم نشن.هرچیزی که بشه آنالیزش کرد..
خلاصه آدمای عمیق بیان طرف مننن!
ولی خودم بهترین دوست خودمم. یعنی،چیزی که به جرررئت می تونم بگم همیشه وهمیشه باعث میشه ومیتونه حالمو خوب کنه وسر حالم بیاره،خودمم! خودم.
_دوستای قدیمیم هم که خوب میدونن من عاشق جودی ودونگیم و عاشق سرزندگی وهدف هاشون .بخش بزرگی از شخصیتم متعلق به اوناست.
_خب خب غرق شده در دنیای کتابا..میتونم به جرئت بگم هیچیو باهاشون عوض نمیکنممم..
_همه به نام همزاد جودی آبوت میشناسنم^-^
_اوتاکو:"))))‌عاشق دنیای رنگارنگ وسحر آمیزِ انیمه ها..
_کی درامر نیستم ولی حاضرم با این سه تا کی دراما ازدواج کنم: مستر سان شاین،وقتی هواخوبه پیدات می کنم،پلی لیست بیمارستان.💚❤
+ولی معتقدم که حتی تو یه کتاب هم نمیتونم خودمو توصیف کنم!😂بگذریم؛همچنان نمیتونم ادعا کنم خودمو کامل میشناسم.ولی آدماش؛چندتا هستن^-^
اگه صحبتی داشتید بفرمایید.
~~