فان تر از دادگاه جانی دپ وامبر هرد هم وجود داره؟
وای خدا دارم میترکم از خنده..😅
ولی فقط یه infp می تونه تو همچین موقعیت های حساسی وسط دادگاه بشینه پاستیل بخوره ونقاشی بکشه!! *-* خیلی موده این بشر. بخدا که فقط سنش میره بالا درونش همیشه بچه ست همییییییشهههههه😂منم بودم همین کارو می کردم. بهش افتخار می کنم!!✊

+هیچی همین دیگه.برگردم دوباره تو غارم ^-^
Johnny depp❤